Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij voelen wij ons verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Daarom voeren wij al een groot aantal jaren een actief beleid in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 

Wij zijn een handelsonderneming die goederen betrekken van fabrikanten in landen als, China, India, Pakistan, Vietnam en Maleisië  en enkele andere landen. Wij hechten er belang aan dat de internationaal geldende normen en waarden worden gerespecteerd.

 

Gedragscode

Onze onderneming volgt de volgende arbeidsprincipes die zijn opgenomen in de BSCI Gedragscode

Amfori BSCI

Wij zijn lid van BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI werd opgericht door de Foreign Trade Association en waarbij de nationale handelsorganisaties van de Europese landen aangesloten zijn en gericht zich op verbetering van de werkomstandigheden in het handelsverkeer.

 

REACH

Naast verbeteringen in de arbeidsomstandigheden wordt ook veel aandacht gegeven aan de milieuaspecten. Wij volgen de internationale richtlijnen en zorgen  ervoor dat leveranciers de condities zoals vastgelegd in “Reach” worden opgevolgd. 

Oekotex

Zo goed als alle textielproducten worden getest op de condities van Oekotex standard 100.